Колката нисэх онгоцны буудлын ойролцоо 8 шилдэг зочид буудал

Колката нисэх буудлын ойролцоо байрлах газар

Та VIP замын завгүй, ойролцоох Kolkata нисэх онгоцны буудлын ойролцоох зочид буудлын ихэнхийг олох болно. Зөвшөөрөгдөх хэд хэдэн сонголтууд байдаг бөгөөд хэдхэн зайлсхийх боломжтой байдаг. 2013 онд шинэ онгоцны буудлын терминал барьж дуусах тусам зочид буудал удахгүй нээгдэх төлөвтэй байна. Колката нисэх онгоцны буудлын зочид буудлуудад энэ гарын авлага танд зөв чиглүүлэхэд тусална. Онгоцны буудал ойрхон байгаа нь маш цөөхөн бөгөөд тааламжгүй байдаг тул та тэнд үлдэх хамгийн бага хугацааг зарцуулах болно.