Оклахома хотын шилдэг зочид буудал

Оклахома хотын шилдэг зочид буудлын ихэнх хэсэг нь хотын төвд эсвэл Брикитан хотод байрладаг боловч эдгээрийн гаднах хоёр үнэт чулуу байдаг. Хэрэв та Оклахома хот руу аялж байгаа эсвэл гэрээсээ хол байгаа шөнө хайж байгаа бол Оклахома хотын шилдэг зочид буудлуудын жагсаалтыг энд жагсаав.