Талархлын өдрийн эцэст Детройтод хийх зүйлс

2017 оны төлөвлөсөн үйл явдал

Та энэ жилийн Талархлын баяраар Детройт хотод гэр бүл болж байгаа эсэх, эсвэл хот бол өөрийн төрсөн хот юм уу, баярын амралтын өдрийг төлөвлөж эхлэхэд эрт байна уу. Талархлын баярын үеэр Детройт хотод хийх зугаатай тоглолтууд нь концерт, хөгжмийн, спорт, үзэсгэлэн юм.

Детройт нь цаг агаартай холилдох нь алдартай гэдгийг санаарай. Энэ нь амралтын өдрүүдээр 70-аад оны цас, цастай температурыг хэзээ ч хааж болохгүй гэсэн үг юм. Хэрвээ та хотоос холгүй бол ердийн зүйлээс 40 градусын зайтай байх ёстой гэж хэлсэн.