Уран зөгнөлийн зочид буудал, Баруун Эдмоньт цэнгээний газар