Аруба тосгонууд

Aruba-ийн шилдэг сонирхолтой газрууд, Sights and Tours

Арубагийн хамгийн алдартай, Байгалийн гүүр нь 2005 онд тэнгисээр нөхөн сэргээгдсэн. Гэвч энэ цөл арал нь арлуудын өргөн уудам талбайнууд, түүхийн сүмүүд, салхиар зэлүүд , тэр ч байтугай офшор тоглоомын талбай.