Канад дахь Дэлхий өдөр

1970-аад онд АНУ-д байгаль орчны хөдөлгөөнийг төрүүлж, манай гариг ​​дээрхи аюул заналыг хүлээн зөвшөөрч, АНУ-д тэмдэглэв. Дэлхий ертөнцийг дэлхий дахинд тэмдэглэдэг.

Өнөөдөр дэлхийн өдөр 175 улс оронд ажиглагдаж, ашгийн төлөө бус байгууллага Дэлхий Өдрийн Сүлжээгээр удирддаг.

Канадын сургуулиуд ерөнхийдөө дөрөвдүгээр сарын 22-ны өдөр Earth Day-тай холбоотой зарим хөтөлбөрийг бий болгож, оюутнууд хог хаягдалгүй үдийн хоол авчирч, байгаль орчинд эерэг нөлөө үзүүлдэг бусад санаачилгуудыг үе шаттайгаар зохион байгуулах болно.

Орон нутгийнхаа үйл ажиллагаанд зориулж орон нутгийн засаг захиргааны вэбсайтаас лавлана уу.